Statuten sportvereniging BATO Haarlem

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. De statuten van de sportvereniging BATO Haarlem zijn in 2015 vernieuwd.

Downloads:

LidmaatschapOpzeggen Overzicht