Privacyverklaring

Sportvereniging BATO Haarlem

Sportvereniging BATO Haarlem
Dunklerstraat 7
2033 RM Haarlem
KVKnummer: 40595968
E-mail: info@batohaarlem.nl

Sportvereniging BATO Haarlem (hierna te noemen “BATO”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en medewerkers.  Zij vindt het belangrijk dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat haar leden en medewerkers hierover goed worden geïnformeerd.

In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom BATO persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn en op welke wijze ze worden verwerkt. Tevens wordt aangegeven wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.

De volledige privacyverklaring kunt u hier downloaden. 

Downloads: