Huishoudelijk reglement

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij sportvereniging BATO Haarlem vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

Downloads:

LidmaatschapOpzeggen Overzicht