Spelregels jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem 2024

Het Jeugdsportfonds Haarlem is een stichting die - binnen haar financiële mogelijkheden - ervoor zorgt dat kinderen kunnen sporten. Het gaat om kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Haarlem en Zandvoort waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen.

Algemeen

 1. Kinderen en jongeren woonachtig in Haarlem, Zandvoort en Spaarndam-West tussen de 4 en 18 jaar komen in aanmerking voor een vergoeding.
 2. De inkomenspositie van de ouders van het kind is doorslaggevend voor de toekenning. Deze moet worden aangetoond door het bezit van de Haarlempas of Zandvoortpas. Het nummer van de pas dient vermeld te worden in de aanvraag. Indien het gezin geen Haarlempas of Zandvoortpas heeft, is een onderbouwing van de aanvraag verplicht, waarin wordt aangetoond dat het gezin ofwel:
  • een gezinsinkomen heeft dat maximaal 115% bedraagt van het wettelijk sociaal minimum;
  • met schuldsanering te maken heeft;
  • nog geen verblijfstatus heeft;
  • vanwege bijzondere gezins- of financiële situatie niet in staat is om de sport te betalen.
 3. De bijdrage per kind van het Jeugdfonds in Haarlem bedraagt voor
  Sport maximaal € 350,-  en voor Cultuur maximaal € 500,- per 12 maanden.
  Dit bedrag is inclusief ruimte voor attributen (kleding, instrument, e.d.).
  Als er binnen deze maximumbedragen geld over blijft, kan een waardebon van maximaal €100,-  voor bijbehorende attributen worden aangevraagd. Een waardebon voor attributen kan alleen tegelijk bij de sportaanvraag worden ingediend. Achteraf wordt de waardebon niet meer verstrekt. 

Aanvraagregels

 1. Er mag per kind  per jaar één sport- en één cultuuraanvraag worden gedaan. In het geval van diplomazwemmen mag een cultuur óf een sportaanvraag worden gekozen.
 2. Elke aanvraag wordt ingediend voor 12 maanden per de startdatum. Uitzondering wordt gemaakt voor seizoengebonden lessen, zoals voetbal, die per schooljaar lopen. Als het kind zich tijdens een seizoen pas na 31 december inschrijft, wordt het bedrag voor contributie gehalveerd of verder aangepast aan de kortere restduur van het seizoen. Vanaf mei nemen we geen aanvragen meer aan voor het lopende seizoen. Per 1 september kan dan een nieuwe aanvraag voor 12 maanden worden gedaan.
 3. Het kind wordt wekelijkse bij de lessen verwacht. Bij ziekte en overmacht moet het worden afgemeld. Anders kan het recht op een plek vervallen. Tussentijds wisselen van club is niet mogelijk. 
 4. Aanvragen worden digitaal ingediend door een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind/gezin. Een intermediair kun je o.a. vinden op school, bij Centrum Jeugd en Gezin, Haarlem Effect, de huisarts en Sociaal Wijkteam.
 5. In de regel worden aanvragen binnen 3 weken afgehandeld, met uitzondering van de vakanties.  De goedkeuring en waardebon worden door de intermediair aan de ouders afgegeven. Een goedkeuring is niet langer dan 12 maanden geldig. Een waardebon is 4 maanden en wordt niet verlengd.
 6. Een aanvraag mag niet terugwerkend worden gedaan. Het moet ieder jaar opnieuw en op tijd worden ingestuurd. Aan het einde van de aanvraagperiode krijgt de ouder automatisch bericht dat de aanvraagperiode afloopt en dat er een nieuwe aanvraag gedaan kan worden. Ouders moeten dit ook zelf ieder jaar in de gaten houden. Zij kunnen er pas op rekenen dat het Jeugdfonds opnieuw betaalt als een nieuwe aanvraag is goedgekeurd. Zonder goedkeuring blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de club.
 7. In een zwembad geven verschillende zwemverenigingen les. Voor sommige betalen we het hele jaarbedrag, bij andere zwemclubs moet u een aanzienlijk bedrag zelf bij betalen. Het overzicht van zwemaanbod staat onderin onze website. Vraag altijd naar de naam van de zwemvereniging. Omdat veel kinderen op les willen, zijn er bijna altijd wachtlijsten. Een aanvraag bij het Jeugdfonds kan pas worden gedaan als het kind is aangemeld bij de zwemvereniging én wanneer duidelijk is dat het kind binnen 2 maanden mag starten met zwemmen. In de aanvraag moet de werkelijke startdatum van de zwemlessen vermeld worden. 
 8. Fitness mag alleen op sportscholen die jongeren-fit-programma’s hebben of jeugdgroepslessen geven of extra tijd en aandacht hebben voor de fysieke ontwikkeling van jongeren, zoals Kenamju Haarlem, Levelup, PréSport, Sport City (alleen vestiging Raaks!), Cardio Fitness Noord en The Fit Academy Zandvoort. Aerobics en spinning worden niet als losse sport vergoed. Zumba valt onder sport en wordt wel vergoed.

 

Financiële afhandeling

 1. Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt de sport- of cultuurclub een digitaal factuurverzoek. De club of docent stuurt de factuur met alle in het factuurverzoek aangegeven kind- en aanvraaggegevens in een pdf-bestand naar administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl. Het Jeugdfonds Haarlem betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder. 
 2. Reeds door ouders betaalde contributies worden niet met terugwerkende kracht door het Jeugdfonds vergoed.

Aanvullende informatie

Veelgestelde Vragen