Spelregels jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem 2018

Het Jeugdsportfonds Haarlem is een stichting die - binnen haar financiële mogelijkheden - ervoor zorgt dat kinderen kunnen sporten. Het gaat om kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Haarlem en Zandvoort waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen.

Algemeen

 1. Kinderen en jongeren woonachtig in Haarlem en Zandvoort tussen de 4 en 18 jaar komen in aanmerking voor een vergoeding.
 2. De inkomenspositie van de ouders van het kind is doorslaggevend voor de toekenning. Deze moet worden aangetoond door het bezit van de Haarlempas of Zandvoortpas. Het nummer van de pas dient vermeld te worden in de aanvraag. Indien het gezin geen Haarlempas of Zandvoortpas heeft, is een onderbouwing van de aanvraag verplicht, waarin wordt aangetoond dat het gezin ofwel:
  • een gezinsinkomen heeft dat maximaal 115% bedraagt van het wettelijk sociaal minimum;
  • met schuldsanering te maken heeft;
  • nog geen verblijfstatus heeft;
  • vanwege bijzondere gezins- of financiële situatie niet in staat is om de sport te betalen.
 3. De bijdrage per kind van het Jeugdfonds bedraagt voor
  Sport maximaal € 225,- en voor Cultuur maximaal € 450,- per 12 maanden.
  Dit bedrag is inclusief ruimte voor attributen (kleding, instrument, e.d.).
  Een waardebon voor attributen kan alleen tegelijk bij de sportaanvraag worden ingediend. Achteraf wordt de waardebon niet meer verstrekt. De waardebon wordt uitgegeven voor ten hoogste € 85,-.
 4. Aanvragen worden digitaal ingediend door een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind/gezin. Een intermediair kun je o.a. vinden op school, bij Centrum Jeugd en Gezin, Haarlem Effect, de huisarts en Sociaal Wijkteam.
 5. De aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Als regel worden aanvragen binnen 3 weken afgehandeld, met uitzondering van de vakanties. Een gehonoreerde aanvraag is 12 maanden geldig. Aan het eind van deze periode krijgt de intermediair automatisch bericht dat de aanvraag is verlopen en er desgewenst een nieuwe aanvraag ingediend kan worden.
 6. Veel zwemverenigingen hebben wachtlijsten. Van belang is dat de aanvraag wordt ingediend nadat het kind is aangemeld bij de zwemvereniging én op het moment dat het duidelijk is wanneer het kind kan starten. Bij de aanvraag dient de daadwerkelijke startdatum van de zwemlessen vermeld te worden. Dit kun je vermelden bij motivatie. Kinderen die een zwemaanvraag bij het Jeugdfonds Haarlem hebben lopen, mogen momenteel een tweede sportaanvraag of een cultuuraanvraag indienen.
 7. Naast een sportaanvraag mag een cultuuraanvraag worden gedaan.
 8. Fitness, aerobic en spinning worden niet vergoed.
 9. Scouting valt onder sport.
 10. Aanvragen voor ballet, streetdance en andere dansvormen vallen onder cultuur.

Financiële afhandeling

 1. Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt de sportaanbieder digitaal een factuurverzoek. De sportaanbieder stuurt de factuur met alle in de factuur aangegeven kind- en aanvraaggegevens in pdf bestand naar administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
  Het Jeugdfonds Haarlem betaalt de vergoeding direct aan de sportaanbieder.
 2. Reeds door ouders betaalde contributies worden niet met terugwerkende kracht door het Jeugdfonds vergoed.

Aanvullende informatie

Veelgestelde Vragen

Downloads: