Lesrooster buiten lessen

Vanaf 1 maart zijn we met onze lessen te gast op de velden van twee sportclubs in Haarlem. We zijn super blij met hun gastvrijheid!  De lessen zijn voor alle jeugdleden op basis van inschrijving. Alle leden zijn per mail geïnformeerd. Heb je de mail niet gehad? Lees verder voor het weekrooster.  

Lees meer

Twee nieuwe bestuursleden Ún erelid in goud

Tijdens de online ALV van BATO Haarlem zijn Natascha en Joris benoemd als bestuursleden van BATO Haarlem. 

Natascha vult de vacante positie van wedstrijdsecretaris/ contactpersoon selectie in. Joris stapt in de schoenen van onze oud-voorzitter Freek als penningmeester. Met deze wisseling nemen we afscheid van Freek in alle formele functies van BATO Haarlem. Oud-voorzitter Freek Guit daarnaast benoemd als ere-lid in Goud. 

 

Lees meer