Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per email en vóór 1 juli bij de ledenadministratie: ledenadministratie@batohaarlem.nl. Wanneer na 1 juli opgezegd wordt, wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen (jaar) verlengd. De contributie voor het gehele komende seizoen moet worden voldaan.

Lees meer

Huishoudelijk reglement

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij sportvereniging BATO Haarlem vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

Lees meer

Statuten sportvereniging BATO Haarlem

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. De statuten van de sportvereniging BATO Haarlem zijn in 2015 vernieuwd.

Lees meer