Inschrijfformulier recreatie BATO Haarlem

Aanmelden voor een les kan door het inschrijfformulier op deze site te downloaden, in te vullen en in te leveren bij de lesgever die deze les verzorgt. Het inschrijfformulier is ook aan de zaal bij de lesgever verkrijgbaar. Te allen tijde moet het formulier bij de lesgever worden afgegeven. Bij plaatsing komt er een bevestiging via de mail en zal het lesgeld geïncasseerd worden.

 

Lees meer

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen lidmaatschap recreatie 

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per email en vóór 1 juli bij de ledenadministratie: ledenadministratie@batohaarlem.nl

Indien men later dan 1 juli opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen (jaar) verlengd en dient de contributie voor het gehele komende seizoen te worden voldaan.

 

Opzeggen lidmaatschap selectie

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per email en vóór 1 juli bij de ledenadministratie: ledenadministratie@batohaarlem.nl

De regeling m.b.t. het opzeggen van het lidmaatschap is bij de selectie afwijkend ten opzichte van de afdeling recreatie.

De regeling luidt als volgt:

  • Opzeggen vóór 31 december

Contributie verschuldigd eerste half jaar (t/m januari)

  • Opzeggen na 31 december

Contributie verschuldigd resterende seizoen (t/m juli)

  • Opzeggen nieuwe seizoen

Uiterlijk 30 juni

Huishoudelijk reglement

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij sportvereniging BATO Haarlem vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

Lees meer

Statuten sportvereniging BATO Haarlem

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. De statuten van de sportvereniging BATO Haarlem zijn in 2015 vernieuwd.

Lees meer