Contributie selectie

De contributies voor het seizoen 2018-2019 bedragen:

Uren training per week
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16 of meer
Jaarcontributie seizoen 2018-2019
618
695
798
901
979
1.082
1.159
1.249
1.339
1.442
1.494
1.545
1.597
1.648
1.700
1.751
1.803
1.854
1.906
1.957
2.009
2.060
2.112
2.137
2.163
2.189
2.215
2.266

Niet inbegrepen in deze tarieven zijn:

  • Bondscontributie.
  • Momenteel bedraagt deze € 20,80 (tot 16 jaar) resp. € 25,40 (16 jaar en ouder) per jaar (2017).
  • De bondscontributie wordt per kalenderjaar geïnd.
  • Wedstrijdgelden.
  • Kleding.
  • Trainingsstages.
  • Bij de eerste factuur van een nieuw lid wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Eventuele administratieve lasten.