Twee nieuwe bestuursleden Ún erelid in goud

Tijdens de online ALV van BATO Haarlem zijn Natascha en Joris benoemd als bestuursleden van BATO Haarlem. 

Natascha vult de vacante positie van wedstrijdsecretaris/ contactpersoon selectie in. Joris stapt in de schoenen van onze oud-voorzitter Freek als penningmeester. Met deze wisseling nemen we afscheid van Freek in alle formele functies van BATO Haarlem. Oud-voorzitter Freek Guit daarnaast benoemd als ere-lid in Goud. 

 

Bedankt! Elk seizoen zetten veel vrijwilligers zich in voor onze club. Dit jaar willen we een drietal vrijwilligers extra bedanken: 

  • Daniëlle Stolk voor het organiseren van alle buitenlocaties waar we met veel plezier hebben getraind. 
  • Barbara Bik voor de extra ondersteuning bij de selectie. 
  • Marieke Buur voor het organiseren en coördineren van de Grote ClubActie. 

Ton Fortgens-bokaal voor de vrijwilliger van het jaar gaat naar ons administratieteam Debby Hommes en Saskia de Nieuwe. Beide hebben samen met de penningmeester hard gewerkt aan de digitalisering van onze boekhouding. Bedankt! 

In memoriam
Helaas zijn ons ook een vier oud-bestuursleden en ereleden ontvallen; Jokarina Hens (oud-bestuurslid), Tineke Brants-Mein (erelid in Zilver), Wil Theil (erelid in Goud) en Riet Lans-Hameetman (erelid in Zilver). Jokarina heeft zich ingezet voor het bestuur. Tineke is jarenlang secretaris geweest. Wil was voorzitter. Afgelopen jaren maakte hij elk jaar het jaarverslag en de de diploma’s voor de onderlinge wedstrijden en de BATO-kampioenschappen. Riet was zelf actief als turnster en heeft jarenlang les gegeven bij BATO.

Benieuwd naar alle resultaten van seizoen 2019-2020? Lees bijgevoegd jaarverslag en de notulen van de ALV van 8 december 2020. 

Downloads:

Nieuws Overzicht