Veilig Sportklimaat Selectie: Ouders

Ouders/ verzorgers van onze selectie turnsters ondersteunen hun sportende kind op allerlei vlakken. BATO Haarlem probeert ouders/verzorgers van de selectieturnsters zo goed mogelijk in hun rol te ondersteunen. 

Ouders/verzorgers faciliteren hun sportende kind. Zij enthousiasmeren hun kinderen en zorgen voor het vervoer van de sporters van en naar de trainingsaccommodatie. Zij geven relevante informatie tijdig door aan de trainers. Ze hebben voor een belangrijk deel de nazorg als er wat tegen zit of anders is gelopen dan gehoopt. Ouders/verzorgers dragen zorg voor gezonde voeding en voldoende rust. Zij betalen de contributie en zorgen voor de benodigde materialen. Ook kunnen zij een positieve rol vervullen door zich in te zetten bij de vereniging of voor het team. 

Ouders/verzorgers hebben in beginsel vertrouwen in de organisatie en de kundigheid van het trainersteam. Zij realiseren zich dat alles wat in de training gedaan wordt met een reden is; de wereld kan er vanaf de tribune anders uitzien dan op de trainingsvloer. Open communicatie is van beide kanten gewenst en gebeurt op basis van hoor- en wederhoor met betreffende personen. Daarnaast vervullen ouders/verzorgers een voorbeeldfunctie voor hun kind in de sporthal en op de tribune tijdens een training of een wedstrijd. Zij vervullen een belangrijke rol in het kleine team rondom het sportende kind. Deze rol impliceert dat zij een positieve bijdrage leveren in de sportontwikkeling van het kind, samen met trainers en andere specialisten. Reflecteren op (non)verbaal gedrag richting eigen kind, trainer(s), andere sporter(s) en ouders/verzorgers is daarin belangrijk. BATO Haarlem probeert ouders/verzorgers zo goed mogelijk in hun rol te ondersteunen. 

(Top)sportouders    
Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de uitdagingen die topsportouders kunnen ervaren. Ook als jouw kind geen toptalent is, kan het faciliteren van een sportend kind een uitdaging zijn. Lees hier de publicatie ‘Sportouder..een vak apart’ met interessante artikelen met informatie hoe je kunt omgaan met je sportende kind.*
 

Omgangsregels voor ouders/verzorgers

  • Als je trainingen bezoekt ben je rustig en verstoor je het trainingsproces niet
  • Je mag als ouder/verzorger niet in de zaal en kleedkamers komen
  • Korte mededelingen kunnen voor de training doorgegeven worden. Grotere zaken gaan via email of middels een vooraf afgesproken persoonlijk gesprek.
  • Je praat met elkaar, we praten niet over elkaar.
  • Je spreekt elkaar respectvol aan op gedrag.
  • Je meldt je kind met reden af voor de training bij de desbetreffende trainer.
  • Als er onduidelijkheden zijn, zoek je contact met de train(st)er of bestuur.
Veilig Sportklimaat Overzicht