Veilig Sportklimaat:Trainers & coaches

Voor een Veilig Sportklimaat moeten de trainers van BATO Haarlem aan een aantal randvoorwaarden voldoen. 

 

 Voorwaarden trainers

 • Gediplomeerde train(st)ers en coaches: Een voorwaarde om bij BATO Haarlem als (hoofd)trainer op een groep te staan, is dat je hiervoor in bezit bent van een geldig diploma of licentie of hiertoe in opleiding bent. Als sporter ben je daarom verzekerd dat je les krijgt van iemand die verstand van zaken heeft.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Alle train(st)ers en assistenten bij Bato Haarlem (>18 jaar) leveren een VOG aan. (Buitenlandse train(st)ers vragen we een equivalent uit hun land van afkomst af te geven). Deze VOG dient te zijn ontvangen voordat de eerste les wordt gegeven.
 • Beroepscode NL-Coach: Alle coaches onderschrijven de beroepscode NL-Coach. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd voor de plichten van de trainers/coaches en deze zijn vertaald in duidelijke regels. Regels die bij een goede uitoefening van het vak overigens vanzelfsprekend zijn. 

 Gedragscode trainers

 1. Niet alles kan perfect gaan. Stel je daarop in.
 2. Houdt een trainingslijn aan, maar wees er bewust van dat er soms concessies gedaan moeten worden.
 3. Eis van sporters niets van wat je van jezelf niet zal eisen.
 4. Wees een voorbeeld. Onthoud je van negatieve opmerkingen.
 5. Trek als trainerscollectief één lijn tegenover sporters. Houd technische discussies intern.
 6. Straffen is zinloos. Communiceer. Praat met sporters en blijf positief. 
 7. Wees duidelijk tegenover ouders, maar probeer je ook in te leven in hun problemen
 8. Leer van je ervaringen, zowel positieve als negatieve
 9. Onthoud je in het bijzijn van sporters van kritiek op ouders, turnsters en bestuurlijk kader.
 10. Trainers dienen tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Zij verlaten ook als laatste de zaal en zien er op toe dat alles in goede orde wordt achtergelaten
 11. Trainers verschijnen altijd in sportkleding op de trainingen. Lang haar opgebonden of in staartj
 12. Turn(er)sters worden nooit uit de zaal gestuurd. (in KSC ook niet op de gang)
 13. Bij problemen dienen de ouders/verzorgers te worden gebeld en worden turn(st)ers eventueel opgehaald.

 

 

 

 

 

 

 

Veilig Sportklimaat Overzicht