Veilig Sportklimaat: BATO Haarlem

BATO Haarlem wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en plezierig kan sporten. De vereniging doet haar uiterste best dit mogelijk te maken. 

 

Tijdens een training of les kan wel eens iets gebeuren, waarbij een lid zich onprettig of onveilig voelt, iets dat gevoelig ligt, of waarover je niet graag praat. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan. Meestal kan dit het beste besproken worden met een train(st)er of bestuurslid. 

VertrouwenscontactpersoonWanneer u er met de train(st)er of het bestuurslid niet uitkomt of wanneer deze stap te groot blijkt, kan contact met de Vertrouwens Contact Persoon de helpende hand bieden.

  • De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor iedereen binnen de organisatie: sporters, ouders/verzorgenden van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur met een klacht of een vraag betreffende grensoverschrijdend gedrag.
  • De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp (indien noodzakelijk). Daarnaast adviseert en stimuleert zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.
  • De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u wel de weg naar een goede oplossing proberen te geven. Zij kan u informeren over procedures en mogelijkheden om hulp te krijgen en kent de mogelijke vervolgstappen. De VCP rapporteert alle incidenten die bij haar gemeld worden, desgewenst anoniem, aan het bestuur.

Wat te doen als je vragen/twijfels hebt bij het vertellen van je verhaalAls je te maken hebt met (seksuele) intimidatie of ander (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, kan dit tot veel onzekerheid, twijfels en vragen leiden. Als je vragen of twijfels hebt bij het vertellen van je verhaal, kun je contact opnemen met het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Dit kan door te mailen naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of te bellen met 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag van 08:30 -18:00 uur).

Vanaf 19:00 uur kun je ook terecht bij Chat met Fier Sport/Speak Up! Bij Chat met Fier Sport kun je (anoniem) je verhaal delen. Als ergens over twijfelt, kun je hier ook je twijfels delen en vragen stellen. De medewerkers van het chatteam luisteren naar je verhaal, geven informatie en helpen je als je dat wilt.

Melding maken van (seksueel) overschrijdend gedragEen melding doen van (seksueel) overschrijdend gedrag kan zowel binnen als buiten de vereniging. 

 Binnen de vereniging

 Buiten de vereniging

 

 

Veilig Sportklimaat Overzicht